Frissítve: Lakossági fórumot tartottak a Móraváros szélén az új mobiltorony miatt

Frissítve: Lakossági fórumot tartottak a Móraváros szélén az új mobiltorony miatt

FRISSÍTVE - 2020.09.11

Szerkesztőségünk a fórum napján (2020.szeptember 7) Kis-Szeniczey Kálmán képviselővel abban maradt, hogy másnap, telefonos interjúban foglalja össze a fórumon elhangzottakat. Stábunk telefonon hiába kereste a képviselőt, nem értük el, visszahívást nem kezdeményezett. Ugyanezen a napon kerestük a Médiahatóságot is, ők 2020. szeptember 11-én, emailben küldték meg ezzel kapcsolatos álláspontjukat, amelyet alább olvashat:

Ugyan a koronavírus-járvány miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) képviselője a fórum résztvevői és a kollégák egészsége védelme érdekében személyesen nem tudott részt venni a lakossági fórumon, a hatóság levélben tájékoztatta az önkormányzatot az ügy hatáskörébe tartozó vonatkozásairól:

 

Kiskunfélegyházán jelenleg nincs folyamatban építési engedélyezési eljárás hírközlési antennatartó torony elhelyezésére. Ha eljárás indul, erről és az eljárást lezáró döntésről az NMHH hirdetményt tesz közzé honlapján. Így amint a DIGI Kft. építési engedélyt kér, az ingatlantulajdonosok és más érdekeltek tudomást szerezhetnek róla, valamint a hirdetményben ismertetett feltételekkel betekinthetnek az eljárás irataiba, nyilatkozhatnak, és élhetnek jogorvoslati jogukkal is a hatóság döntésével szemben. 

 

Az NMHH az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésekor mindig a legnagyobb körültekintéssel, a jogszabályi előírások betartásával jár el, a döntését pedig kizárólag szakmailag megalapozott szempontok alapján hozza meg. A hatóságnak – mint a hírközlési szektor zavartalan működéséért felelős szervnek – alapvető feladata a hatékony frekvenciagazdálkodás és az ország lakosságának egészét elérő, jó minőségű szélessávú internet- és telefonszolgáltatás biztosítása. Ezekhez az országot lefedő mobilhálózatokra van szükség, amelyek megfelelő számú és megfelelően elhelyezett bázisállomásokkal építhetők ki. Egy mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan működni, ha az antenna kb. 30-40 méteres magasságban helyezkedik el, de lehetőleg legalább 10 méterrel a környező tereptárgyak felett. 

 

A tornyokra építendő rádióberendezések sugárzásának egészségügyi határértékét az egészségügyért felelős minisztérium rendelete szabályozza, ezt pedig a fővárosi és megyei kormányhivatalok méréssel ellenőrzik hivatalból, de ilyen hatósági ellenőrző mérést a kormányhivatalnál kezdeményezni is lehet. A mérésekben az NMHH is közreműködik. A hatóság emellett ingyenes elektroszmogmérést biztosít bárki számára, amelyet az alábbi oldalon lehet igényelni:

https://nmhh.hu/szakmai-erdekeltek/hirkozles-felugyelet/elektroszmog

 

Az eddigi mérési tapasztalatok alapján a hazai bázisállomások nem lépik túl a határértékeket, a mért értékek nagyságrendekkel ezek alatt vannak. Az NMHH mérőszolgálatának évi több ezer mérési eredményét az NMHH a honlapján közzéteszi.

 

Az elektromágneses sugárzás mértéke nem vizsgálható építésügyi hatósági eljárásban, ugyanis a torony maga nem bocsát ki sugárzást, így az építési engedély kiadása sem tagadható meg ilyen indokkal.

 

A hatóság tudatában van annak, hogy egy újabb bázisállomás felépítése sokféle érdeket érint, és sokféle reakciót és érzelmet válthat ki. A lakosság megnyugtatása érdekében az NMHH támogatja a segítő és kompromisszumra törekvő együttműködést. További szakmai kérdések esetén a hatóság továbbra is rendelkezésre áll bárki számára."

NMHH Sajtó

 

Lakossági fórumot szerveztek szeptember 7-én délután 17 órára a Móraváros melletti külterületre, ahova a Digi Kft szeretné felépíteni azt a kb 30 méter magas, rácsos szerkezetű mobil adótornyot, amellyel a Móravárosi városrészt szeretnék ellátni mobilszolgáltatás és mobilinternet lefedettséggel. A toronnyal kapcsolatosan indult egy aláírásgyűjtés, amelynek részbeni előzményeiről a fórum egyik szervezője, Kiss-Szeniczey Kálmán képviselő és dr. Réczi László a körzet önkormányzati képviselője szóltak a megjelent lakókhoz.Ahogy az dr. Faragó Zsolt helyszíni tájékoztatójából kiderült: az Önkormányzatnak ebbe nincs beleszólása, hiszen a terület nem védett, és a helyi rendeletek csak a város belterületén nem engedélyezik ilyen tornyok építését, ezért ennek felépítését megakadályozni nincs lehetőség.

A fórumon jelen volt a Digi Kft képviseletében Szabó Tivadar, aki elmondta, hogy technikailag a legjobb a Platán utcai háztömbök teteje lett volna de mivel onnan kiszorultak, ez az a legtávolabbi terület, ahova ugyan költségesebb megoldással, de még úgy el tudják helyezni a szektorsugárzókat, amivel a Móravárosi városrészt el tudnák látni a szolgáltatással. Nekik ez joguk és kötelezettségük is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság sajtóosztálya emailben ígért állásfoglalást az ügyben, amelyet még nem küldtek meg részünkre.

Meghallgatható hanganyag